Eldre utsatt for fall og brudd

Samarbeidspartnere

SÅNN HOLDER VI OSS PÅ BEINA

Hvert år faller ca. halvparten av eldre over 65 år. Benskjørhet (osteoporose) er en viktig årsak til at skadene blir mer alvorlige når eldre faller.

Hoftebrudd er en ganske vanlig fallskade hos eldre. 75% av de som brekker hoften, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før bruddet.

1.

Snakk med fastlegen

Hvis du har falt eller føler deg ustø.

Om du kan ha benskjørhet.

Om du har problemer med synet eller føttene.

Om ditt forbruk av medisiner/ alkohol øker din fallrisiko.

2.

Gjør hjemmet ditt fallsikkert

Ha godt lys i alle rom.

Ha godt lys mellom sengen og WC om natten.

Fest eller fjern ledninger og teppekanter som du kan snuble i og møbler som står i veien.

Monter rekkverk i trapper og støttehåndtak på badet.

Monter anti skli-strimler på badet, i badekaret og i glatte trapper.

Be om hjemmebesøk fra bydel for tips, råd eller evt. hjelpemidler.

3.

Skotøy og strøing

Bruk alltid stabile og gode sko, både inne og ute.

Bruk brodder når det er glatt ute.

Snømåking og strøing er også viktig.

4.

Tren regelmessig og gjør styrke- og balanseøvelser minst 3 ganger per uke

Regelmessig trening er svært viktig. Helsedirektoratet anbefaler generelt minst 150 minutter med fysisk aktivitet per uke.

Det er særlig trening av styrke i bena og balanse som forebygger fall, treningen bør være så hard at det kjennes litt tungt for musklene.

Meld deg på et gruppetrenings- tilbud i ditt nærområde. Slike treningstilbud finnes både i privat, frivillig og offentlig regi.

Gjør styrke- og balanseøvelser hjemme, minst tre ganger i uken.

Styrke- og balanseøvelser hjemme

Fysisk aktivitet og trening er et viktig tiltak for å holde seg på beina.

1.

Stå på et ben. Hold posisjonen så lenge du greier eller i 30 sekunder. Gjør dette 3 ganger på hvert ben.

Du kan støtte deg litt til et bord eller en benk hvis du er redd for å falle.

2.

Reis deg opp og ned 10-15 ganger fra en stol uten å skyve fra med armene.

Gjenta dette 2-3 ganger. Hvis du greier mer enn 12 repetisjoner, bør du bruke ekstra vekter.

Brosjyren

Målgruppene for denne er de eldre selv og deres nærmeste/pårørende. Hensikten med denne er at eldre med høy risiko selv skal kunne iverksette de mest effektive tiltakene for å forebygge alvorlige fallskader.

Hva kan bydelene tilby?

  • Hjelpe deg å finne et treningstilbud som passer deg
  • Hjelpe deg å sjekke fallrisikoen i hjemmet ditt og evt foreslå hjelpemidler og
  • tilrettelegging av hjemmet ditt
  • Framskaffe strøsand og brodder
  • Formidle kontakt med frivillige
  • Skyss og/eller aktiviteter på seniorsentrene

Ring 21802180 og spør etter seniorveileder eller mottak- / bestiller-kontoret i din bydel.

Doro Care

Doro har avtale med Oslo kommune om å levere trygghetstjenester til eldre og funksjonshemmede. Trygghetssentralen tilbyr digitalt alarmmottak døgnet rundt alle dager i året. De har over 10 000 brukere i Oslo og har rundt 7000 utrykninger til disse brukerne pga fall hvert år i Oslo. Doro samarbeider nå med Oslo kommune om å forebygge fall- og bruddskader hos sine brukere.

Sjekklister fall- og bruddrisiko

Fastlege

Bydel / Kommune