Gå for et hav av muligheter

En oppløftende og fremtidsoptimistisk kampanje skapte enormt engasjement i hele landet.

TV-aksjonen 2020

Årets kampanjesetning.

Ny inngang på et kjent problem

TV-aksjonen 2020 gikk til WWFs arbeid mot plastforsøpling av havet. Dette er en problematikk som er overrepresentert i media. Vi har rukket å bli lei av de forferdelige bildene som ikke lenger har like stor effekt på oss.

Derfor handlet det ikke om å informere om årets sak, men engasjere folk til å ville ta vare på havet. Resultatet ble en oppløftende og fremtidsoptimistisk kampanje der vi minnet det Norske folk på alle de fantastiske mulighetene som ligger i havet.

Enormt engasjement

Kampanjen endte i en av de beste resultatene noen sinne: med 239 millioner kroner i innsamlede midler. Hele landet engasjerte seg, det til tross for boikott fra 32 kommuner som ønsket å spenne ben på WWF på grunn av deres posisjon på ulv og hvalfangst. Omdømmet til WWF har også endret seg; de blir nå oppfattet som mer enn en verneorganisasjon for dyr.