Blås i plast.

Det er ikke lett å få folk til å lytte når store aktører vil fortelle om små miljøtiltak.
Så da McDonald’s erstattet plastsugerørene sine med nedbrytbare sugerør,
ville vi fortelle om det på en måte som ikke opplevdes så umusikalsk.

377 sugerør skulle til for å lage
en blokkføyte fra grunnen av.

Sugerørspapiret fikk nytt liv
som fløytefutteral.

Med hjelp fra Norges fremste fløytist
fikk blokkfløyta perfekt intonasjon.

Se filmen av prosjektet